Helgerudkvartalet

Fremdrift og nabokontakt

15 mars

Oppstart sprengningsarbeider

avatar

Hermine Simonsen

E-post

«Hele huset rister!»

Dette vil være en normal oppfatning av hvordan de fleste opplever en sprengning i nærområdet. Det er lett å føle at det er dramatisk – men faren for at det oppstår skader eller farlige situasjoner er minimale. Når det sprenges i fjell, vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake luftstøt, og dels medgå til å sette det omkringliggende fjellet i forbigående svingninger (vibrasjoner). Disse svingningene kan i noen grad sammenlignes med bølger i vann.

Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner, og vi kan ofte merke vibrasjoner fra sprengning på lange avstander. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker føler som ubehagelig. For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store vibrasjoner som kan tillates på ulike konstruksjoner. Det brukes vibrasjonsmålere for å overvåke dette rundt Helgerudkvartalet.

Hva bør du passe på?

Når det pågår sprengningsarbeid i Sandvika, bør du påse at løse gjenstander ikke står ”på vippen” – i skap eller på hyller. Selv små vibrasjoner kan flytte det lille som skal til for at noe faller ned. Har du kjæledyr bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på vibrasjoner. Små barn kan også bli litt skremt dersom de våkner av det samme.

Varsling ved sprenging

Sprenging varsles med ”varsku” rop eller – viktigst – med sirene. Du vil se vakter på og utenfor byggeplassen, og samtidig høre korte sirenestøt før salven. Ett lang støt markerer at sprengningen er ferdig. Når det varsles med sirene: gå vekk fra vinduer, altaner, balkonger, uteområder og lignende som vender mot byggeplassen. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell. Del denne informasjonen til andre som bor eller arbeider i nærheten.

Det vil også sendes ut en tekstmelding med varsel om sprengning omtrent 20 minutter før en salve detoneres. Ønsker du å bli varslet på sms? Send fullt navn og mobilnummer til nabokontakten for prosjektet, Kirsten Skaare: kirsten.skaare@prodecon.no.

Varighet

Første salve sprenges torsdag 17.03.2022. Arbeidet vil pågå ut august 2022. Sprengingen er planlagt i byggeplassens normale åpningstid, mandag til fredag mellom kl. 7 og 19. Antallet salver per dag varierer, 2-3 salver er normalt.. Anleggsarbeid i nærområdet kan gjøre noen usikre, så vi håper denne informasjonen er til nytte!