Helgerudkvartalet

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Helgerudkvartalet – et moderne og fremtidsrettet Sandvika

Det nye Helgerudkvartalet vil være den første store utbyggingen av nye Sandvika sentrum øst, og vil inneha en viktig rolle som landemerke og portal mot jernbanestasjonen. Gjennom blanding av ulike funksjoner og høy arealtetthet, vil prosjektet vise vei mot et aktivt, urbant og framtidsrettet Sandvika.

Helgerudkvartalet er et av flere kvartaler som vil bli bygget med større høyde og inngår i den generelle fortettingsstrategien som tilrettelegger for at Sandvika skal bli en fjordby som er attraktiv for gående og syklende, med små avstander og god tilgang til grønne‐ og blå kvaliteter på alle kanter.

De fem nederste etasjene blir næringslokaler, med butikker og serveringssteder mot gater og torg i første etasje. Boligene lokaliseres i seks tårn fra plan 6 og opp.

Utviklingen av den nye bydelen ved jernbanestasjonen har vært – og er et tett samarbeid mellom Bærum kommune, og de ulike utbyggerne. Andenæs Eiendom AS, som er tiltakshaver for Helgerudkvartalet, eies av den lokalt tilknyttede Andenæsfamilien som har et sterkt engasjement for en positiv utvikling av Sandvika som by.

Skanska Norge er stolt over å få være med på utviklingen av «nye» Sandvika.

Nøkkelinformasjon:

  • BRA: 38.200m2 over bakken (ca. 20.000 m2 under bakken)
  • BRA bolig: 19.800 m2
  • BRA kontor, handel og bevertning: 18.400m2
  • 236 leiligheter, hvorav nesten halvparten er under 50m2
  • Totalentreprenør: Skanska Norge AS
  • Byggherre: Andenæs Eiendom AS
  • Arkitekt: LPO Arkitekter